2003/ Weng, Chia-Wei, Chen, Yun-da

Winner:   Weng, Chia-Wei, Chen, Yun-da
Work:   Water Power
Award:   Finalists
Competition:   International Design Competition Osaka 2003

Click Num